W dniu 05 kwietnia 2016 odbył się w 2A autyt nadzoru zgodności funkcjonowania firmy z normą PN-EN 1090. Poprawność prowadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz funkcjonowania firmy pod kątem normy sprawdzał Inspektor z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Audyt zakonczył się wynikiem jak najbardziej pozytywnym. Otrzymaliśmy już potwierdzenie o pozytywnym wyniku audytu w postaci certyfikatu