W związku z rozbudową hal oraz w celu zapewnienia optymalnej wydajnosci produkcji i zapewnienu komfortu pracy firma 2A zakupiła dodatkowe suwnice. Urządzenia zamontowano na hali montażowo spawalniczej H1 – suwnica 5,0 t i na hali malarni H2 – suwnica 12,5 t.