Stosowane materiały

Stosujemy następujące materiały:

  • stal węglowa
  • stal kotłowa
  • stal wysokostopowa
  • stal wysokostopowa typu DUPLEX
  • stale żarowytrzymałe
  • stale konstrukcyjne drobnoziarniste

CO OFERUJEMY?