Zakres badań

Światowy przemysł metalurgiczny zorientowany na produkcję różnorodnych urządzeń, obiektów i konstrukcji wykorzystuje w różnym stopniu dostępne procesy technologiczne takie jak: cięcie, walcowanie oraz spawanie. Każdy z tych procesów obarczony jest możliwością powstania określonego rodzaju nieciągłości materiałowych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas ich eksploatacji. Dlatego nieodzowne podczas każdej produkcji i eksploatacji są badania. Nasza firma przeprowadza badania nieniszczące jak również wytrzymałościowe, które dają możliwość pozyskania informacji na temat badanego wyrobu. Tym samym usuwamy wady lub dyskwalifikujemy wyrób z dalszej eksploatacji.

CO OFERUJEMY?