W dniu 28 kwietnia 2020 roku odbył się w 2A audyt nadzoru zgodności funkcjonowania firmy z normą PN-EN 1090. Poprawność prowadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów oraz funkcjonowania firmy pod kątem normy sprawdzał Inspektor z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Audyt zakończył się wynikiem jak najbardziej pozytywnym. Otrzymaliśmy już potwierdzenie o pozytywnym wyniku audytu w postaci certyfikatu.